Rys ostrovid

12. dubna 2008 v 11:01
Rys ostrovid Lynx lynx je vzácný druh kočkovité šelmy. Několik malých nepočetných populací rysa ostrovida žije v České republice. V textu Bernské konvence je rys ostrovid zařazen do seznamu chráněných druhů. V ČR žijící rysi patří ke karpatské populaci, kterou někteří zoologové považují rovněž za samostatný poddruh Lynx lynx carpathica.
Rys ostrovid
Rys ostrovid
Rys ostrovid
Stupeň ohrožení
Vědecká klasifikace
Říše:Živočichové (Animalia)
Kmen:Strunatci (Chordata)
Třída:Savci (Mammalia)
Řád:Šelmy (Carnivora)
Čeleď:Kočkovití (Felidae)
Podčeleď:Malé kočky (Felinae)
Rod:Rys (Lynx)
Druh:Rys ostrovid (Lynx lynx)
Binomické jméno
Lynx lynx
Carl Linné, 1758
Poddruhy
  • Rys evropský (L. l. lynx)
  • Rys karpatský (L. l. carpathica)
  • Rys kavkazský (L. l. orientalis)
  • Rys altajský (L. l. isabellinus)
  • Rys amurský (L. l. stroganovi )
  • Rys východosibiřský (L. l. wrangeli)
Rys ostrovid na své pozorovatelně
Velikost
  • Délka: 80 - 130 cm
  • Výška v kohoutku: až 70 cm
  • Ocas: 11 - 25 cm
  • Hmotnost: okolo 20 kg, vzrostlý samec až 35 kg
Zbarvení
Zbarvení je velmi variabilní, obecně lze ale říci, že čím dále na sever rys žije, tím světlejší má srst, aby byl co nejlépe maskován v zasněžené krajině. Základní barva jeho srsti je šedá s žlutavým až rezavým zabarvením a s hnědými až červenohnědými skvrnami. Zimní srst je podstatně delší a hustší, s méně výraznou skvrnitostí. Středem hřbetu se často táhne tmavý pás, břicho je zřetelně světlejší až bílé. Charakteristickým znakem všech rysů jsou trojúhelníkovité uši s černými chomáčky chlupů na konci (tzv. chvostky) a černý konec ocasu, mnoho jedinců má lícní chlupy prodloužené a utvářející licousy. Karyotyp somatických buněk se sestává z 38 chromozómů se 72 rameny.
Svět
Původní areál druhu zahrnoval lesy mírného pásu v celé Euroasii, ovšem systematický lov ze strany člověka a likvidace přirozeného prostředí vedly k jeho výraznému zmenšení a roztříštěnosti a samozřejmě k výraznému poklesu početnosti druhu. V současné době relativně souvislá část areálu tohoto druhu zasahuje ze severní části RuskaFennoskandinávie a do Polska. Další rozšíření (zejména po Evropě) je nesouvislé. Větší území s relativně silnými populacemi lze nalézt v Karpatech, na Balkáně a ve Španělsku). Ve zbytku západní a střední Evropy, kde byl rys až na pár lokálních přežívajících populací v 18. a 19. století vyhuben, existují pouze malé lokální populace, většinou nově vzniklé reintrodukcí nebo migrací. V současné době dochází ke snaze o reintrodukci a obnovení populací rysa na mnoha místech Evropy, avšak jde o komplikovaný a pomalý proces, v mnoha místech brzděný až mařený nepřátelským postojem myslivců a pytláctvím. V současné době se odhaduje, že v Evropě (bez Ruska), žije asi 7 500 jedinců, z toho 2500 ve Fennoskandinávii, 2000 v Pobaltí a 2200 v Karpatské oblasti.
Návrat rysa a stav k počátku roku 2006
Rys je nejpočetnější velkou šelmou přirozeně se vyskytující na území ČR a vlastně jedinou, která zde zakládá stálé populace. Po roce 1945 migrace ze Slovenska vedla k částečnému obnovení rysích populací v oblasti Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd. V sedmdesátých až osmdesátých letech došlo k prudké decimaci nejdříve beskydské a posléze i jesenické populace pytláky, nicméně díky jeho omezení a posílení migrace ze Slovenska přežily a částečně se vzpamatovaly. Zároveň došlo v 70. a 80. letech díky reintrodukčním programům v Bavorském lese a na Šumavě k návratu rysa do Čech. Rysi ze Slovenska se stali základem pro vytvoření těchto nových populací, stejně jako dalších populací v Evropě, kam byli reintrodukováni prostřednictvím ZOO Ostrava a Dvoře Králové n. L (SRN, Rakousko, Švýcarsko a Slovinsko, Francie a Itálie).
V současné době tedy existují na území České republiky tři izolované populace:
Etologie
Rys je aktivní hlavně za soumraku, na tichých lokalitách může být k vidění i přes den, kdy se rád sluní. Obyčejně však v průběhu dne odpočívá ve skalních úkrytech nebo v houštinách. Výjimkou je období říje, kdy je ve dne aktivní běžně. Četnost a míra denních přesunů se liší jedinec od jedince, byly zaznamenány i delší než 25 km.
Samec žije samotářsky, jen v době páření se zdržuje se samicí. V tomto období doprovází samici někdy i více samců, kteří spolu bojují. Říje trvá od února do dubna; v květnu až červnu rodí samice 2-4 mláďata, která dva až tři měsíce kojí. Mláďata zůstávají ve společnosti matky až do další říje, matka je zprvu krmí a posléze učí lovit. Pohlavní dospělosti mláďata dosahují mezi druhým až třetím rokem.
Dospělí rysové si vytyčují teritorium, jehož celková velikost závisí na úživnosti prostředí a pohybuje se od několika desítek po několik stovek km2. Teritorium se dělí domovský okrsek (jádro teritoria, které si jedinec značkuje trusem a močí a urputně je brání proti vetřelcům; jeho velikost se v průběhu roku obvykle výrazně mění) a okrajový okrsek. Teritoria dvou samců se zpravidla nepřekrývají (nebo se překrývají jen nepatrně), naproti tomu samec strpí překryv svého teritoria s jedním nebo i několika samičími teritorii.
Lov
Rys není žádný vytrvalý pronásledovatel, na kořist číhá, či se k ní nepozorovaně přiblíží a útočí z besprostření blízkosti. Pokud kořist nedostihne několika skoky, nechá ji být (většinou již po několika desítkách metrů, maximálně tak po 100 metrech). K číhání často používá vyvýšená místa, odkud kořist vyhlíží, nejčastěji na okraji houštin. Za denního světla je schopen rozeznat hlodavce na 75 m, zajíce na 300 m a srnce na 500 m. Úspěšnost lovu závisí na tom, je-li potenciální kořist na rysa zvyklá a na dalších faktorech, obecně se tvrdí, že úspěšnost útoků na kopytníky se pohybuje v rozpětí 20-80%. Menší kořist je zabíjena kousnutím do hlavy, kopytníci zakousnutím se do hrdla nebo týla a zadušením.
Zacházení s kořistí
Rys zpravidla nezačne žrát hned, lov ho zpravidla vzrušuje a než vzrušení pomine, tak si s mrtvou kořistí obvykle nějakou dobu hraje, než se do ní pustí. Není velký jedlík, na posezení spořádá tak 1-2 kg masa, výjimečně až 3,5. Poté kořist často odtáhne stranou a přehrne listím a větvičkami (výjimečně ji i vytáhne na strom). Jeho ochota se k ní vrátit závisí na míře hladu a dostupnosti dalších úlovků: je-li v okolí dostatek neopatrné kořisti (rys se zde vyskytuje krátce, v oblasti jsou kopytníci přemnoženi a dosud si na něj nezvykli), raději jde lovit znovu. Naopak pokud je kořisti málo a lov je namáhavý, vrací se ke kořisti pravidelně. Zpravidla nekonzumuje zdechliny, kořist jiných lovců občas požírá (v Česku prakticky vůbec, neboť na to zde není dost hustá populace šelem, na Slovensku občas ano).
Ochrana
V rámci celosvětového červeného seznamu je rys zařazen mezi téměř ohrožené druhy. Bernská konvence jej zařazuje mezi chráněné druhy živočichů, ve směrnici 92/43/EEC je zařazen mezi druhy vyžadují cí územní ochranu a přísnou ochranu. CITES je zařazuje mezi druhy, se kterými nelze obchodovat.
V České republice je rys od roku 1975 celoročně hájený, případné škody jím způsobené hradí stát (konkrétně krajské úřady). Současná legislativní ochrana vychází ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy I prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.395/1992: Rys ostrovid je zvláště chráněný, silně ohrožený druh. V novém národním Červeném seznamu je zařazen mezi ohrožené druhy.
Praktickou ochranou rysa ostrovida se zabývají nevldání organizace Hnutí DUHA, Beskydčan a ČSOP. Zejména účinným prostředkem jsou tzv. Vlčí hlídky v Beskydech a Rysí hlídkyna Šumavě.
Ohrožení
Přirozené nepřátele rys v přírodě nemá, navzdory přísné ochraně je však ohrožen pytláctvím. Průzkumy mezi myslivci ukazují, že pytlačení rysa nejenže má v jejich řadách silnou podporu, ale že je též ve velké míře praktikováno. Jen v letech 1995-2005 bylo prokazatelně upytlačeno asi 60 rysů. Odhaduje se, že pytláctví představuje 80% podíl na mortalitě v rámci šumavské populace. Z anonymních anket mezi myslivci z daných oblastí vyplynulo, že 37 % ví o konkrétním případě upytlačení rysa a 10% se k pytlačení na rysech přiznalo. Navzdory tomu však dodnes nebyl dopaden ani jediný pytlák.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jerrypsync Jerrypsync | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 9:52 | Reagovat

buy pills online no prescription  <a href=http://ritalin.guildomatic.com>buy ritalin bitcoin</a>  advanced healthcare milwaukee wi

2 Clarknes Clarknes | E-mail | Web | 11. září 2017 v 14:56 | Reagovat

best allergy medicine over the counter  <a href=http://duromine.jcink.net>buy duromine</a>  small business health insurance credit

3 Peterdetle Peterdetle | E-mail | Web | 29. října 2017 v 12:27 | Reagovat

what pill is this  <a href=http://reductil.wifeo.com/>http://reductil.wifeo.com/</a>  pet medications without prescription

4 Carmenfam Carmenfam | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 0:13 | Reagovat

healthcare jobs in winston salem nc  <a href=http://tafil.xobor.com/>tafil.xobor.com</a>  united healthcare health assessment

5 RobertPourf RobertPourf | E-mail | Web | 16. března 2018 v 17:37 | Reagovat

cambridge eye doctors franklin ma  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  united healthcare prescription solutions

6 RobertPourf RobertPourf | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:27 | Reagovat

university of alabama student health center  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  prescription glasses on line

7 RobertPourf RobertPourf | E-mail | Web | 18. března 2018 v 14:30 | Reagovat

castle connolly top doctors 2012  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  using a tablet as a phone

8 RobertPourf RobertPourf | E-mail | Web | 20. března 2018 v 12:18 | Reagovat

doctor who tv movie  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  health related quality of life

9 RobertPourf RobertPourf | E-mail | Web | 28. března 2018 v 8:23 | Reagovat

american academy of electrodiagnostic medicine  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  round white pill with 512

10 ElliottJEX ElliottJEX | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:21 | Reagovat

drug tests for welfare recipients  http://modafinil.clubeo.com/  top rated tablet 2013

11 ElliottJEX ElliottJEX | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:16 | Reagovat

american academy of sports medicine  http://modafinil.clubeo.com/  walgreens phone number pharmacy

12 ElliottJEX ElliottJEX | E-mail | Web | 1. května 2018 v 6:37 | Reagovat

united healthcare member services  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  baltimore city health department

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama